Regulamin Odznaki
Turystyczno - Krajoznawczej

"ZNAM ZABRZE"


 1. Postanowienia ogólne:


  1. Odznaka "Znam Zabrze" zostaje ustanowiona przez Oddział Miejski PTTK w Zabrzu w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna miasta, historii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych.
  2. Odznakę "Znam Zabrze" ustanawia się w stopniach: brązowym i srebrnym oraz "Odznakę Honorową".
  3. Odznakę Honorową przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK "Wędrowiec" w Zabrzu.
  4. Odznakę w stopniu brązowym i srebrnym przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK "Wędrowiec" w Zabrzu.

 2. Warunki zdobywania odznaki


  1. Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach, rajdach pieszych, kolarskich lub motorowych po Zabrzu i bliższych okolicach.
  2. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył :
   10 lat - turysta pieszy
   12 lat - turysta kolarz
   16 lat - turysta motorowy
  3. Dla zdobycia brązowej odznaki należy:
   a) uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK.
   b) zwiedzić jedno z muzeów Zabrza.
   c) Zwiedzić pięć dzielnic miasta Zabrze na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych - ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.
  4. Dla zdobycia srebrnej odznaki należy:
   a) posiadać odznakę "Znam Zabrze" w stopniu brązowym
   b) uczestniczyć w pięciu imprezach turystycznych po Zabrzu organizowanych przez jednostki PTTK.
   c) zwiedzić Sztolnie i Skansen "Królowa Luiza"
   d) przejść jeden ze szlaków turystycznych ujętych w wykazie niniejszego regulaminu dla turystów pieszych.

 1. Postanowienia końcowe:

  1. Odznak "Znam Zabrze" w stopniu brązowym zdobywa
   się w ciągu roku kalendarzowego, natomiast w stopniu
   srebrnym w ciągu trzech lat kalendarzowych.
   Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania odznak poszczególnych stopni.
  2. Honorowa Odznaka "Znam Zabrze" może być
   Przyznana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa,
   ochrony przyrody ,ochrony zabytków na terenie Zabrza.
  3. Dodatkowe zwiedzanie miejscowości ponad ilość

 2. Wykaz dzielnic Miasta Zabrze oraz okolicznych miejscowości:
  Dzielnice:
  Zabrze centrum
  Biskupice
  Grzybowice
  Kończyce
  Helenka
  Maciejów
  Makoszowy
  Mikulczyce
  Pawłów
  Rokietnica
  Miejscowości:
  Borowa Wieś
  Bujaków
  Bytom
  Chudów
  Gliwice
  Przyszowice
  Ruda Śl.
  Szałsza
  Tarnowskie Góry
  Wieszowa
  Zbrosławice

 3. Wykaz znakowanych szlaków turystycznych Zabrza:

  1. Szlak Okrężny Wokół Gliwic : Maciejów - Park im. Powstańców Śląskich - Makoszowy (kolor żółty)
  2. Szlak Husarii Polskiej: Mikulczyce ul. Leśna - Grzybowice (kolor czerwony)
  3. Grzybowice - Rokietnica (kolor żółty)
  4. Rowerempo mieście (szlak koloru zielonego na planie turystycznym Zabrza)
  5. Rowerem do skałek Biskupickich (szlak koloru niebieskiego na planie turystycznym Zabrza)
  6. Spacer po mieście (szlak koloru błękitnego na planie turystycznym Zabrza)
  7. Trasa motorowa po Zabrzu (szlak koloru granatowego na planie turystycznym Zabrza)

↑ Góra