Zarząd Historia Klubu Regulamin Klubu Sylwetki

Uwaga!!!!!!


Miejsce spotkań
PTTK pl. DWORCOWY 5 w Zabrzu


Termin spotkań: Spotkań Klubowych nie ustalono wcale !!!!!Nasz E-mail amatorzabrze(małpa)op(kropka)pl   Jak zostać członkiem klubu K.T.R. *AMATOR*:Składki PTTK na 2017r.

Uwaga!!!!
Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 251/XVII/2011
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2017.
oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacjie PTTK w 2017 roku Na podstawie art.28 ust.2 pkt2,art.14,pkt5 oraz art.48 ust.5 statutu PTTK
Zarząd Główny uchwala,co następje:

1. Ustala się wysokość składki obowiązjącej członków zwyczajnych
PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:

45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną
za okres od 1 stycznia 2017 roku do31 grudnia 2017 roku

25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2017 roku
w następujących wysokościach :
10.00zł dla osóbopłacających składkę normalną,
6.00 zł dla osób opłacających składkę ulgową.
Ustala się odpłatę za legitymacjie PTTK w roku 2017 w wysokości:
5.00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez
ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
Składki można wpłacać :

PTTK w Zabrzu pl. DWORCOWY 5 - czynne w dniach:
PONIEDZIAŁEK I ŚRODA w godz 15.00 do 16.30


↑ Góra